Betingelser og vilkår for gode gerninger

Sådan håndterer DR dit bidrag

Ud over DR’s privatlivspolitik og DR’s vilkår på dr.dk gælder disse særlige betingelser og vilkår, når du registrerer gode gerninger eller uploader fotos.

Sådan deler du gode gerninger med DR

Alle kan anonymt registrere en enkelt god gerning og beskrive den.
Ønsker du at registrere flere gode gerninger eller uploade fotos, skal du udfylde en formular med dit navn, e-mail med mere. Derfor skal du være minimum 18 år.

Betingelser

Når du deler indhold med DR, accepterer du, at DR opnår en tidsubegrænset og vederlagsfri noneksklusiv ret til alene eller i samarbejde med andre at anvende indholdet på alle måder og ved hjælp af alle nuværende og fremtidige tekniske metoder i alle DR’s medier samt på DR’s platforme, herunder på vores hjemmeside dr.dk samt på vores sider og kanaler på sociale medier og på YouTube. DR opnår endvidere ret til kommerciel videreudnyttelse af de programmer mv., hvori dit indhold indgår, fx i forbindelse med salg af et program til tredjemand eller i forbindelse med en udgivelse af programmet.

DR vil ikke videregive dit indhold til tredjemand, medmindre det indgår i et program mv.

Du accepterer således, at du ikke har krav på betaling ved DR’s anvendelse af indholdet.

DR har ret til at foretage nødvendige tekniske ændringer og tilpasninger af det indsendte indhold.

DR er ikke forpligtet til at anvende dit indhold.

DR krediterer dig som bidragsyder og ophavsretshaver i overensstemmelse med, hvad god skik kræver.

Hvem må uploade indhold?

Alle kan anonymt registrere en enkelt god gerning og beskrive den.
Du skal være minimum 18 år for at registrere flere gode gerninger eller uploade fotos.

Ophavsret

Når du deler indhold med DR, indestår du for, at det indsendte indhold ikke krænker andres rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, således at ingen kan gøre krav gældende i anledning af DR’s anvendelse af indholdet. Du må derfor f.eks. ikke uploade billeder taget af en anden, medmindre du klart kan påvise, at fotografen har givet tilladelse til DR’s brug af billedet.

Venligst bemærk, at du som følge af ovennævnte skal friholde DR for ethvert krav (herunder rimelige advokatomkostninger, sagsomkostninger mv.) fra tredjemand i forbindelse med DR’s brug af det uploadede indhold, medmindre et sådant krav skyldes DR’s forhold.

Persondata

Når du deler indhold med DR, accepterer du, at det uploadede indhold og de af dig afgivne personoplysninger registreres og opbevares af DR og DR’s databehandler (på nuværende tidspunkt Canto), med det primære formål at opbevare indholdet, som DR kan udvælge til brug på DR’s medier og platforme samt til kommerciel videreudnyttelse af programmer mv, hvori dit indhold indgår.

Sekundært anvendes dit navn og e-mailadresse, hvis DR har behov for at kontakte dig angående indholdet.

Databehandleren registrerer og behandler udelukkende persondata på DR’s vegne for at indholdet kan anvendes af DR, og databehandleren kan således ikke selvstændigt råde over disse.

Når du uploader et billede eller en video, hvorpå der er genkendelige personer, indestår du for at have indhentet specifikt samtykke fra disse til, at du kan dele indholdet med DR. Hvis det er børn og unge (under 18 år), som er afbilledet, skal du have samtykke fra forældremyndighedsindehaverne.

Kontaktperson
Projektleder
Emma Frandsen
emfr@dr.dk
tlf. 31 54 66 47